top of page

Privacy Statement

In deze privacyverklaring leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wat je rechten zijn en hoelang we jouw gegevens bewaren.

Onze contactgegevens

Check Financieel, Hulster Nieuwlandweg 1 4561 HA Hulst Telefoon: 06-34592520
E-mail: info@check-financieel.nl
Website: www.check-financieel.nl

Stuur ons een email indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Onze dienstverlening: verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij het geven van financieel advies op het gebied van hypotheken en verzekeringen is het nodig om jouw gegevens te verwerken. Met deze gegevens kunnen wij je passend adviseren en voldoen we, indien van toepassing, aan een wettelijke verplichtng. Zonder deze gegevens kunnen wij geen passend geven, voor je bemiddelen of jouw producten beheren.

Jouw persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke verzekering en/of hypotheek bij je past, gaan wij met je in gesprek. Vooraf vragen wij bepaalde gegevens op en in het gesprek stellen wij je verschillende vragen die betrekking hebben op jouw kennis/ervaring met financiële diensten, je financiële situatie, de wensen en behoeftes en je risicobereidheid ten opzichte van bepaalde risico’s. Met de gegevens die wij van jouw ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende partijen: - Banken, geldverstrekkers en verzekeraars

Wij delen jouw gegevens niet met partijen buiten de EER maar de wet kan ons verplichten om gegevens te delen met Justitie, de Belastingdienst of met andere overheidsinstellingen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is. Uiterlijk vijf jaar nadat de hypotheek en/of verzekeringen afgesloten zijn of geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij in dit kader hebben ontvangen. Ook als je besluit geen gebruik meer te maken van onze dienstverlening, verwijderen wij de persoonsgegevens vijf jaar nadat je dit aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor gegeven hebt dan is het ieder moment mogelijk om deze in te trekken. Je hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van je gegevens. Op verzoek sturen wij de betreffende persoonsgegevens.

Heb je vragen of klachten?

Indien er vragen zijn over het omgaan met persoonsgegevens of je wilt gegevens aanvullen of verwijderen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klachten handelen we met voorrang af (binnen een week) en proberen je hiermee zo goed mogelijk te helpen. Indien de klacht toch niet naar tevredenheid is afgehandeld, is het mogelijk om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Team Check Financieel

bottom of page